wtorek, 10 maja 2016

Mikrobiom myśli złych i dobrych

Człowiek. Wiecznie nieszczęśliwy. Wiecznie niezadowolony z życia. Nieudanego. Pełnego porażek, upokorzeń. Niedowartościowany. Poniewierany przez siebie i innych. Z pokorą przyjmujący kolejny ból niepowodzenia. Myśli … świat jest okrutny, nie do zniesienia. Wszędzie kłótnie, spory, wojny. Dominacje, degradacje. Wiecznie niezaspokojone ambicje. Chore samouwielbienia. Myśli … trzeba twardo iść przez życie. Nie dać się. Uderzać z łokcia. Kopać leżącego. Żeby tylko nie upaść. Żeby tylko przeżyć coś lepiej niż inni. Nadmierny sentymentalizm jest oznaką słabości. Bycie dobrym, uczciwym - nie opłaca się. Myśli …

Bakteria. Odradza się. Wiecznie. Mikro-iloczyn przestrzeni. Kosmiczny przekaźnik energii. Jeśli chcesz jest zła. Jeśli chcesz jest dobra. Jeśli chcesz … bakteria. Nie ma znaczenia, jakie wezwiesz moce. Rozmnażanie nieustanne. Nieśmiertelne powielanie przestworzy. Gwiazd wszystkich i pyłów obłoków. W oka mgnieniu. Bóg sieje radość. Ty zbierasz. Rozkwitasz. Albo umierasz. Wybór należy do Ciebie. I każdy jest dobry – dla niej. Która wie o tym. Że nie potrzebuje ciebie … aby żyć i trwać wiecznie.

Ha! No więc budzisz się rano. Zły … i wtedy siejesz w sobie zła bakterie. I nawet nie zauważysz, kiedy zło wypełni każde działanie. Bo po ludzku, myśli cedzisz sumowane. A bakteria zła potęguje się w tym czasie! Mnoży - zła rozmnażanie.
Aż ogarnie ciebie myśli mrok. Aż nie ujrzysz nadziei wokół. Pogrążony w smutku, nieszczęściu i wiecznym narzekaniu.

Zasiej zatem słowo dobre, niech kiełkuje. Bakteria dobra w świecie albo – albo. Bo nie znajdziesz centymetra pustki w sobie. Bo jeśli nie dobro, to zło je wypełni. Więc spiesz się dobro rozsiewać. I zarażać się wzajem. Niech epidemia miłości nastanie. Na którą lekarstwa nie ma.

Ale najpierw …
Opuść myśli swoje. Odrzuć wszystkie by rozdzielić ziarno od plew. Zajrzyj w głąb siebie. W trzewia, gdzie praca trwa pomnażania. Gdzie twoje dobro i zło spór toczy. Połącz się z Bogiem. Przejmij energię. Nieśmiertelnie powielanych przestworzy. Z całego Wszechświata. Zaufaj bakterii …

* * *

- Której bakterii mam zaufać? Tej złej, czy tej dobrej?
- A czy słowo ufać jest złe, czy dobre?

poniedziałek, 9 maja 2016

System binarny bakterii ...

... czyli jak powstają słowa w naszym umyśle

Motto:
„Człowiek nie może wymyślić coś, ponad to, co ma w sobie.”

System binarny – który stał się podstawą działania wszelkiego typu urządzeń „informatycznych” - znany jest człowiekowi, choć nikt nie wie dlaczego. System 0, 1 reprezentuje stany w których albo coś jest, albo nie jest. Przy czym, założenie to ma charakter wybiórczy – to człowiek decyduje, co jest zero, a co jeden. To z jego punktu widzenia – i potrzeb – powstaje konieczność przypisania odpowiedniej wartości.

Przyjrzyjmy się bakteriom – ich sposób rozmnażania, ma tę samą zasadę przyrostu informacji, wynikającą z kolejnych potęg liczby dwa. Zawsze można przypisać im dwie wartości – jeśli w wyniku podziału powstają dwie bakterie – jednej można przypisać wartość informacyjną 1 a drugiej 0 – przy czym sposób przypisywania tych wartości jest „względny” – to od naszego sposobu interpretacji danych (subiektywizm) zależy, która - kolejna bakteria - powstająca z podziału ma wartość 1 a która 0.*

… no więc, bakterie się dzielą. Powstają kolejne rozgałęzienia wartości 1 lub 0. W pewnym momencie, gdy rozmnażające się bakterie utworzą znacznej wielkości biofilm**, następuje zjawisko quorum sensing – bakterie „rozumieją” się nawzajem, a my … w naszym umyśle – odbieramy to jako słowo.

Przyjrzyjmy się jak to działa:


Na końcu łańcucha podziału powstaje słowo 100110110, które w języku informatyki ma swoją interpretację, np. w postaci litery. Bakterie rozwijają się dalej, powstają kolejne litery – w końcu, przy pewnym nagromadzeniu bakterii/informacji – powstaje biofilm – słowo, czyli system bakterii informujących sens słowa poprzez quorum sensing***.

Ale przecież my, na co dzień używamy systemu dziesiętnego! Jaki sens ma system binarny w naszym praktycznym życiu?!

Założenia:

1. System binarny – bakterii - jest najlepszym system dla wymyślanych urządzeń informatycznych (dlaczego?)
2. System dziesiętny jest wyłącznie systemem umownym wprowadzonym do matematyki przez podróżników (Fibonacci), w celu ułatwienia obliczeń. Ten system – podobnie jak wszystkie inne: 16-stkowy, 12-stkowy, „miesięczny” itp. są równoważne i nie mają istotnego znaczenia dla poznania prawdy o przyrodzie.

* jak to rozumieć?: to od sposobu naszego myślenia - jedzenia - zależy informacja, która pojawi się w umyśle.
** bilofilm (y) każdego człowieka jest inny i rozpoznawalny jak linie papilarne – każdy biofilm zbudowany jest z różnego rodzaju bakterii („różny sposób myślenia i formułowania poglądów”)
*** https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing