niedziela, 8 listopada 2015

Jedność w 4-wymiarze

Czy przestrzeń, którą postrzegamy jest absolutem istniejącym niezależnie od człowieka? Czy ruch, który odczuwamy jest jedynie zjawiskiem przypisanym 3-wymiarowej przestrzeni?

W przestrzeni 4-wymiarowej ruch nie musi istnieć. Każde zjawisko w przestrzeni 3-wymiarowej, może być wynikiem różnych rzutów nieruchomego punktu tej przestrzeni na przestrzeń o jeden wymiar niższą – przestrzeń 3-wymiarową.

Gdy poruszamy się, wypowiadamy myśli jesteśmy obrazem tego samego punktu przestrzeni 4-wymiarowej.

A teraz przeczytaj to :

„Atomy i cząsteczki tworzące nasze ciało są ciągle wymieniane. W naszym obecnym ciele nie ma ani jednej cząstki materii, ani jednego atomu z tych, które tworzyły je pięć lat temu. Ciało, które mamy dzisiaj, nie jest tym samym, które mieliśmy pięć lat temu. Nie znaczy to, że dawne ciało, choć nieco zmienione, nadal istnieje. Nie. Już go nie ma. To połączenie atomów, przejawiające się jako mięso, kości, krew, włosy itd. już nie istnieje. My jednak wciąż istniejemy.

Prowadzone w Oak Ridge Atomic Research Center badania wykazały, że w ludzkim ciele każdego roku wymienia się około 98 procent wszystkich jego atomów. U człowieka skóra odnawia się każdego miesiąca, a wątroba co sześć tygodni. Błona wyściełająca wnętrze żołądka wymienia się w ciągu zaledwie pięciu dni. Nawet nasze kości nie są tak trwałe ani niezmienne jak moglibyśmy sądzić - stale się zmieniają. Te, które mamy dzisiaj są inne niż kości, które mieliśmy rok temu. Eksperci stwierdzili, że całkowita wymiana atomów w ciele następuje przynajmniej raz na pięć lat. Innymi słowy: pięć lat temu nie było w naszym ciele żadnego z atomów, które je tworzą obecnie. Wielu ludzi sądzi, że osoba jest mózgiem lub którąś z jego części. Może jesteś wśród nich. Jeśli tak, ustalenia, które przytaczam powinny dać ci do myślenia:

Najnowsze badania nad wymianą poszczególnych molekuł tworzących daną komórkę nerwową wykazały, że (...) ich struktura makromolekularna odnawia się w ciągu życia blisko dziesięć tysięcy razy.”*

Jeżeli jest tak, jak powyżej napisano – to czym są wspomnienia? Zapisem w układzie nerwowym, który w ciągu życia zmienia się 10 tys. razy?

Skłaniam, się ku stwierdzeniu, że nasze wspomnienia są niezależne od naszego ciała – w tym sensie, że istnieją w innym np. czwartym wymiarze. Nawet jeśli wymianie ulegną wszystkie komórki naszego organizmu, pamięć w tym wyższym wymiarze zostaje zachowana.

A to może oznaczać tylko jedno – każdy z nas – jako obiekt 3-wymiarowy wraz ze swoimi myślami, jest jedynie rzutem jednego i tego samego (nieruchomego) obiektu (postaci) znajdującej się w czwartym wymiarze. Jedyną łącznością z tym wymiarem jest nasza myśl – u każdego podobna, choć równa w formie i treści, a nawet w języku.