środa, 28 stycznia 2015

Miara Głuptaka

... zaczynam rozumieć czego Bóg oczekuje ode mnie.

1.1 Jak można kochać kogoś, kto jest zapatrzony w siebie.

1.2 Jak można kochać kwiat, który rośnie dla swej chwały.

1.3 Kochać znaczy być jak woda, z której każdy czerpie.

1.4 Woda niczyja, woda wszystkich.

1.5 Kochać znaczy nie istnieć, dla siebie.

1.6 Dopóki kupczysz materią, jej kształtem zanurzonym w czasie i przestrzeni, będziesz nieszczęśliwy w ciągłym poszukiwaniu odpowiedzi.

1.7 Jezus wyrzucił kupców ze świątyni Pana, a przecież Jego świątynia jest wszędzie.

... kim jest Człowiek

1.1 Człowiek jest kształtem, jak kwiat, liść drzewa, kamień - a kształt oznacza niewolę. Oznacza, pragnienie zachowania tego kształtu - jak najdłużej i jak najlepiej. Kiedy człowiek jest wodą, kształtu nie ma, bo jedyne co wodę ogranicza, to kształt ciała-koryta w którym płynie.

1.2 Człowiek zawsze chce przede wszystkim najlepiej dla siebie. Ma szczęście, jeśli urodzi się i mieszka w bogatym kraju. Chełpi się wtedy jasnymi, dojrzałymi, wyedukowanymi poglądami na to co jest dobre a co złe dla nas.

1.3 Horyzont myślowy Człowieka określony jest stanem bezpieczeństwa i posiadania. Jego myśli przyjmują często formę narzekania ... na to czego jeszcze nie posiada, nie umie lub nie rozumie.

1.4 Człowiek lubi wytykać innym to czego sam nie ma w sobie. Spożywa pokarm, by trawić myśli, które potem wydala.

1.5 Gdy Człowiek jest wodą jedynie, jego miłość rozlewa się wszędzie i każdy garściami może z niej czerpać.

Jam jest Człowiek, który czyni tak samo - bo inaczej nie potrafię. Jedynie przyjmując do serca Jezusa syna Bożego i Trójcę Świętą, mogę zaznać wyzwolenia z obłędu posiadania.

Kiedy Człowiek przestaje istnieć formą swoją, walczącą o przetrwanie własnego jestestwa, staje się źródłem, z którego rozlewa się miłość wiecznego istnienia i ... nie istnienia.

Tako rzecze Głuptak - Człowiek nikt, czyli Człowiek - wszystko.

Prześlij komentarz