sobota, 25 kwietnia 2009

Leczenie grawitacją

Leczenie grawitacją - czyli co dobrego może dla nas zrobic najbardziej powszechna siła natury ... Zacznijmy od cytatu: Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki - Imanuel Kant A teraz obliczmy jak zmieniają się składowe wektorowe działające na nas, pochodzące od dużych obiektów astronomicznych: Ziemi, Księżyca, Marsa, Wenus, Saturna, Jowisza, Merkurego, Neptuna, Plutonu ... Na temat leczenia grawitacją (http://www.gravitytherapy.com/) “Better than 90% of the brain’s output is directed towards maintaining your body in its gravitational field. Therefore, the less energy one spends on one’s posture, the more energy is available for healing, digestion and thinking.” Roger Sperry, 1981 Nobel Prize winner for brain research.

wtorek, 14 kwietnia 2009

Albert Einstein - cytat

"Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna."

niedziela, 12 kwietnia 2009

Masa słowa cd.

Istnieje kilka modeli opisu mikroskopewgo zachowania się materii. Załóżmy że słowa powstające w umyśle (słowa myślane) są materią (są cząsteczkami). Jeżeli dodatkowo przyjmiemy następujace warunki dla układu myśli: 1. całkowita energia mózgu pozostaje stała (przy stałej temp. ciała); 2. całkowita liczba myśli znajdujących się mózgu jest stała (chodzi o wszystkie potencjalnie istniejące słowa myślane w umyśle - zgodnie z założeniem, że każda materia jest zbiorem wszystkich istniejących słów myślanych); 3. będziemy badać dużą liczbę słów, a więć tych zapisywanych w postaci utworów literackich, naukowych, poezji, wywiadów itp., tak by ich zachowanie możne być opisane przez analizę statystyczną; 4 wszystkie słowa myślane (mikrostany) sa równie pradopodobne, tzn. że słowa mogą z równym prawdopodobieństwem zajmować rózne elementy przestrzeni fazowej mózgu, to do opisu takiego układu można zastosować trzy modele stytyczne: BOSEGO-EINSTEINA Przykladem rozkładu Bosego-Einsteina jest rozkład Plancka (dla fotonów): FERMIEGO-DIRACKA MAXWELLA-BOLTZMANA Statystyka Maxwella-Boltzmana kształtem przypomina rozkład zbioru słów według długości słowa np. dowolnego utworu literackiego czy też słownika: Jeżeli we wzorze na rozkład Maxwella-Boltzmana przyjąć t=36,6 st. C (temperatura ciała człowieka), oraz prędkość v powstawania słowa: v=f*L, gdzie f - to częstotliwość wystepowania słowa o długości L (długość słowa określona jest liczbą liter, z których słowo jest zbudowane, tzn. np. długość słowa 6-cio literowego wynosi 6l, l = litera - jednostka długości słowa), to po odpowiednich przekształceniach możemy uzyskać wzór na masę słowa Jaka jest masa słowa? O tym już wkrótce ...

Czas myślenia ...

Inteligencja Inteligencja mierzona testami inteligencji uważana jest za zmienną o rozkładzie normalnym. Oczywiście w praktyce testy dają wyniki skwantowane, a nie ciągłe, w dodatku ich wyniki są ograniczone do pewnego przedziału. Przybliżenie jest jednak wystarczające. Wzrost Podobnie wzrost człowieka może być uznany w przybliżeniu za zmienną o rozkładzie normalnym. Musimy wtedy oczywiście założyć że wartość oczekiwana rozkładu wynosi np. 170cm, aby przypadek "ludzi o ujemnym wzroście" miał znikomo małe prawdopodobieństwo. Błędy pomiaru Wielokrotne powtarzanie tego samego pomiaru daje wyniki rozrzucone wokół określonej wartości. Jeśli wyeliminujemy wszystkie większe przyczyny błędów, zakłada się, że pozostałe mniejsze błędy muszą być rezultatem dodawania się do siebie dużej liczby niezależnych czynników, co daje w efekcie rozkład normalny. Odchylenia od rozkładu normalnego rozumiane są jako wskazówka, że zostały pominięte błędy systematyczne. To stwierdzenie jest centralnym założeniem teorii błędów. Natężenie źródła światła Natężenie światła z pojedynczego źródła zmienia się w czasie i zazwyczaj zakłada się, że ma rozkład normalny. Jednak zgodnie z mechaniką kwantową światło jest strumieniem fotonów. Zwykłe źródło światła, świecące dzięki termicznej emisji, powinno świecić w krótkich przedziałach czasu zgodnie z rozkładem Poissona lub rozkładem Plancka (statystyką Bosego-Einsteina). W dłuższym przedziale czasowym (dłuższym niż czas koherencji) dodawanie się do siebie niezależnych zmiennych prowadzi w przybliżeniu do rozkładu normalnego. Fragment ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozk%C5%82ad_normalny. Do zastanowienia: 1. Czy proces myślenia podlega tej samej zasadzie? Pojedyncze myśli, zbudowane z kilku, kilkunastu słów myślanych dziejących się w czasie krótszym niż czas koherencji podlegają rozkładowi Plancka (lub Poissona). Natomiast myśli spisane tworzące duże zbiory np. Biblii, utworów literackich, wypowiedzi - czyli gdy czas ich tworzenia i odtwarzania jest dłuższy - podlegają rozkładowi normalnemu gdy są zbiorem słów niezależnych (jak w słownikach) lub lognormalnemu gdy są zbiorem słów zależnych (jak np. w Biblii)? 2. Jaki jest czas myślenia? Czas, w którym powstaje pojedyncze słowo (myślane) w naszym umyśle? 3. Ile czasu trzeba, by pomyśleć wszystkie słowa np. Biblii? I czy, w ogóle jest to możliwe? Czas myślenia Myślenie nasze ma dużo wspólnego z procesem kwantowym, w którym ważną rolę odgrywa krótki czas wzbudzenia myśli - krótki czas koherencji. Procesy takie opisuje statystyka Bosego-Einsteina. To co jest tworem naszych myśli - wszystkie dzieła zapisane, pisane prozą i te pisane wierszem - podlegają statystyce normalnej (lub logonormalnej).