sobota, 3 stycznia 2009

Słowa - kwantami cd.

Jak pisze Wiesław Marek Woch na home.agh.edu.pl/~wmwoch/fizyka_wspolczesna_1.ppt (…) Kwantyzacja energii może wydawać się dość absurdalnym założeniem i niezgodnym z naszym doświadczeniem. Jak ta hipoteza stosuje się do znanych nam oscylatorów, np. sprężyna o masie m = 1 kg i stałej sprężystości k = 20 N/m wykonująca drgania o amplitudzie 1 cm. Częstotliwość drgań własnych: Wartość energii całkowitej: Jeżeli energia jest skwantowana to jej zmiany dokonują się skokowo przy czym Względna zmiana energii wynosi więc: Żaden przyrząd pomiarowy nie jest w stanie zauważyć tak minimalnych zmian energii(!) Hipoteza: Wielkości energii tego rzędu odpowiadają energii słowa myślanego .
Prześlij komentarz