piątek, 2 stycznia 2009

Pomiędzy teorią a rzeczywistością

W Teorii Słowa, liczba słów w danym alfabecie została określona jako maksymalna liczba kombinacji z powtórzeniami, ciągów utworzonych przez wszystkie możliwe litery alfabetu. Jednak w języku użytkowym, rzadko używamy słów zbudowanych z więcej niż połowa liczby słów w alfabecie. Dla zaprezentowania rzeczywistego rozkładu słów według liczby liter (dla alfabetu polskiego), posłużyłem się prostym programem pomocniczym dla szaradzistów (http://www.pazera-software.pl/products/pomocnik-szaradzisty/). Program ten ma słownik składający się ze 119 561 słów, utworzonych przez 1 116 110 liter. Rozkład słów według liczby liter przedstawia się następujaco (wykres na podstawie programu aproksymacja v1.5.7.2) Hipoteza 1: podobny rozkład mają słowa utworzone przez alfabety wszystkich języków świata (alfabet polski ma 32 litery, łaciński - 26, niemiecki - 30, chiński - po transpozycji znaków graficznych na język oparty na łacinie - 32). Hipoteza 2: rozkład słów w słowniku opisuje krzywa promieniowania ciała doskonale czarnego. Widmo promieniowania tła uzyskane z satelity COBE odpowiada promieniowaniu ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7 K. Uzyskana krzywa jest wynikiem pomiarów i całkowicie zgadza się z teoretycznymi obliczeniami opartymi o rozkład Plancka oraz teorię Wielkiego Wybuchu. Rozkład Plancka dla różnych temperatur. Moc (kJ/s) promieniowania ciała o powierzchni 1m2 do kąta bryłowego pełnego w zakresie długości fal 1 nm. Hipoteza 3: Krzywa rozkładu słów jest krzywą rozkładu Plancka: Narodziny mechaniki kwantowej (na podstwie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_doskonale_czarne) 14 grudnia 1900 Max Planck przedstawił uzasadnienie wzoru przedstawionego 19 października 1900 roku i będącego poprawioną wersją wzoru Wiena. Poprawka Plancka polegała na odjęciu od mianownika ułamka liczby 1. W uzasadnieniu Planck przyjął, że oscylatory wytwarzające promieniowanie cieplne mogą przyjmować tylko pewne wybrane stany energetyczne, a emitowane przez nie promieniowanie może być wysyłane tylko określonymi porcjami (...). Czy kwantowa interpretacja ciepła wysyłanego porcjami, ma coś wspólnego z "porcjami" słów myślanych, a nastepnie - po wzmocnieniu polem elektromagnetycznym - mówionych i pisanych. Czy słowa to kwanty?
Prześlij komentarz