sobota, 3 stycznia 2009

Mózg – ciało doskonale czarne

Definiując ciało doskonale czarne, przyjmuje się, że jest to wnęka z niewielkim otworem, całkowicie pochłaniająca światło padające (na wnękę) – tak, że na zewnątrz nie wydostaje się żaden promień. Mózg człowieka, osadzony w czaszce z otworami oczodołowymi stanowi takie ciało doskonale czarne: Krzywa rozkładu Plancka zależy od temperatury ciała doskonale czarnego: Rozkład promieniowania opisany jest wzorem: Przyjmując w powyższym wzorze temperaturę ciała ludzkiego 36,6 st. Celsjusza (około 309,8 stopnia Kelwina) krzywa promieniowania znajdzie się w zakresie promieniowania podczerwonego. (patrz: Richard L. Liboff, „Quantum Mechanics. Introductory”, Addison-Wesley Publishing Company 1988, page 31).
Prześlij komentarz