poniedziałek, 12 stycznia 2009

Antymateria

Komentarz do posta "Co to jest Masa?" dodany przez Pana Pawła Kijko (Ekonofizyk, http://kijkopawel.blogspot.com/): "A co z teorią że każdej cząstce we Wszechświecie odpowiada cząstka o przeciwnym znaku? A co z tym, że mamy i materię i antymaterię? Rozumiem że możemy doszukiwać się tu słów o znaczeniu przeciwstawnym, ale przecież występują słowa obojętne, ani o pozytywnym, ani negatywnym znaczeniu..." Witam Panie Pawle! Rozumiem Pana watpliwośći. Ja też mam ich bez liku. Teoria Słowa to tylko hipoteza, która dopiero wtedy będzie miała jakąś wartość, jeżeli zostanie potwierdzona eksperymentalnie - tak samo jak inne teorie np. Teoria Superstrun. Opowiedź na Pana pytanie podzieliłem na 2 częśi: 1. Każdej cząstce odpowiada antycząstka - ale o tej samej masie: To co znalazłem na ten temat w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Antymateria: "Antycząstki to cząstki elementarne podobne do występujących w zwykłej materii (...), ale o przeciwnym znaku ładunku elektrycznego (...)" oraz "Obecnie Model Standardowy zakłada, że każda cząstka ma antycząstkę, która ma masę równą masie cząstki, a jej liczby kwantowe mają znak przeciwny do liczb kwantowych cząstki. Niektóre cząstki (np. foton) są swoimi własnymi antycząstkami." 2. Najprostszym wnioskiem z występowania antymaterii jest właśnie przeciwność (przeciwstawność) znaczeń zbioru słów w stosunku do zbioru znaczeń w "zwykłej" materii. Jeśli chodzi o zbiory słów o znaczeniu "obojętnym", to cecha ta występuje wtedy gdy oba zbiory są połączone (występują, istnieją równocześnie). Na razie antymateria, którą obserwujemy na Ziemii powstaje w wyniku zderzeń cząstek w laboratoriach. Czas "życia" antycząstek jest bardzo krótki - bardzo szybko antymateria łaczy się z materią i znika ... W Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Antymateria) czytamy również :"Antycząstki powstają również w warunkach naturalnych. Przykładem może być kreacja par przez kwanty gamma z promieniowania kosmicznego oddziałujące z materią atmosfery." Natomiast na temat antymaterii we wszechświecie: "Interesującym zagadnieniem jest ewentualna obecność naturalnych skupisk antymaterii we wszechświecie. Symetria pomiędzy zwykłą materią i antymaterią w naturalny sposób rodzi hipotezę, że wszechświat powinien zawierać je w jednakowej ilości. Poszukiwanie kosmicznej antymaterii jest utrudnione przez równość mas cząstek i antycząstek oraz symetrię oddziaływań elektromagnetycznych ze względu na transformację C (zamianę cząstek na antycząstki). Powodują one, że obserwacje promieniowania elektromagnetycznego i oddziaływania grawitacyjnego odległego obiektu nie pozwalają na określenie czy jest on zbudowany z materii, czy z antymaterii." Nie wiem czy ten krótki wywód zaspokoi choć częściowo Pana obawy i wątpliwości. Pracuję nad teorią, w której często błądzę i będę pewnie jeszcze długo będę bładził. W ostateczności może okazać się również, że nie jest, nie będzie ona prawdziwa. Ale tak to już jest z teoriami ... Nie mniej będę próbował dalej ... pozdrawiam serdecznie Mirek Gwizdalewicz
Prześlij komentarz