niedziela, 11 stycznia 2009

Co to jest Masa?

„Można wierzyć, że u podstaw fizyki leży niewielki zbiór podstawowych zasad, mogących być wyrażonych prostym językiem, bez konieczności odwoływania się do matematyki. I że z tych zasad, wyrażonych już w formie eleganckiego równania matematycznego, lub zestawu równań, będzie można odtworzyć otaczający nas świat z całym bogactwem zjawisk fizycznych oraz jego przeszłością i przyszłością. I w końcu można wierzyć, że te zasady określające istotę Natury zostaną przez nas kiedyś odkryte.” (http://jknow.republika.pl/fizyka/fizyka.html) Masa jest zbiorem wszystkich słów istniejących jednocześnie. W podstawowych, najmniejszych elementach materii jest około 10 do potęgi 40 słów „zamrożonych” w wiązaniach silnych. Rozbijając w akceleratorach materię (protony i neutrony) na mniejsze fragmenty uzyskano jak dotychczas 12 „cząstek” (model standardowy). W modelu tym przewiduje się istnienie cząstki, która oddziałując z innymi cząstkami nadaje im masę – tzw. bozon Higgsa. Jest to jedyna cząstka, której istnienia jak dotąd nie udało się potwierdzić doświadczalnie – ale oczekuje się, że będzie można potwierdzić jej istnienie w czasie badań (zderzeń) w Large Hadron Collider, w laboratorium pod Genewą. Jeżeli przyjąć na skali, że wartość oddziaływań silnych wynosi 1, to oddziaływania elektromagnetyczne są 10 do -2 razy słabsze, słabe - 10 do − 5 razy słabsze a grawitacyjne 10 do − 38 razy słabsze. W miarę jak przesuwamy się z energiami od wiązań silnych do elektromagnetycznych i słabych co raz więcej słów może być uwalnianych. Dla oddziaływań elektromagnetycznych można już rozdzielić słowa o zabarwieniu pozytywnym (umownie +) od słów o zabarwieniu negatywnym (umownie -)[elektrony i protony]. Przy energiach odpowiadających siłom grawitacji, jesteśmy w stanie wymyślać (kreować) jedynie słowa pojedynczo. Tzn. w myślach powstaje słowo po słowie, a nie wszystkie słowa jednocześnie. (Różnica skal odpowiada w przybliżeniu liczbie słów możliwych do utworzenia w alfabecie 26 – 32 literowym).
Prześlij komentarz