poniedziałek, 27 października 2008

Prawo powszechnego odpychania

Podstawową siłą w przyrodzie, najbardziej powszechną jest siła odpychania grawitacyjnego a nie przyciagania jak to okreslił Newton. 1. Siła odpychania grawitacyjnego jest odpowiedzialna za oddalanie sie materii we wszechświecie. 2. Newton w swoim prawie powszechnego ciążenia założył, że każe dwa ciała się przciagają przy czym siła ich wzajemnego oddziaływania zależy od masy w ten sposób jakby była ona skupiona w jednym p[unkcie, który jest środkiem tych mas. 3. W rzeczywistosci określił to parwo dla dwóch ciał które mają kształt kuli i są w "układzie" statycznym, tzn. niezależnym od czasu. W prawie powszechnego ciążenia Newtona należy uzgklednić również kształ materii (masy) zależny od współrzędnych przestrzeni i czasu (czasoprzestrzeń wg Einsteina.) 4. Tzw. siła odśrodkowa to siła dynamicznego odpychania grawitacyjnego. 5. Prawo powszechnego ciążenia jest przypadkiem szczególnycm, statycznym, prawa powszechnego odpychania. Prawo powszechnego odpychania jest uogólnionym prawem dynamicznych oddziaływań grawitacyjnych dla obiektów znajdujacych się w ruchu (zmieniajacych kształt) obejmujacym również stayczne przyciaganie grawitacyjne. 6. Jeżeli w prawie Newtona uwzglednimy również kształt ciał oddziaływujacych, i ich zmienność (kształtu) w czsie i przestrzeni, to otrzymamay sytuacje w której, obok statycznego przyciagania wystepuje równiez dynamiczne odpychanie. 7. Przykłady dynamicznej, odpychajacej siły grawitacji: a. każda gałazka dzewa rosnie w różną, inna stronę. b. Rózne od kształtu kulitego obszry materii odpychaja się - wytłumaczenie rozszeżającego się Wszechswiata. c. dwoje ludzi "nie lubiących sie" (każy kształt jest słowem - myślą), odpychają się z siła proporcjonalną do iloczynu ich kształtu mas (słów) i dwrotnie proporcjonalna do odległosci między nimi. Innymi słowy: im bliżej dwóch "nie lubiacych się " ludzi jest obok siebie tym większa jest grawitacyna siła odpychania. d. W przedziale pociagu, z reguły kilku psażerów usiądzie tak, by odległość pomiędzy nimi była największa.